SİTE SAĞ REKLAM ALANI

TARIM ARAZİLERİNİN PAYLAŞIMI VE SATIŞI İLE İLGİLİ SORULAR

Bölgesel yerel gazete haberleri, köşe yazıları, son dakika haberleri, Türkiye ve Ege gündemi, İzmir, İzmir bölgesinin en köklü internet gazetesi Poyraz Gazetesi.

11 Aralık 2018 11:29 makaleler 796
İyi haftalar sevgili okurlarım.

Kısa bir tatil nedeniyle bir süre ayrı kaldık. Ancak bu arada gerek mail, gerekse de telefon ile bana ulaşan okurlarımın sorunlarına çare olmaya çalıştım. Son bir ay içerisinde gelen taleplerin çoğu Tarım Arazilerinin miras yolu ile paylaşımı ve satış işlemleri ile ilgiliydi. Ben de bu yazımı bir kez daha aynı konuya ayırmak istedim.

Yeni Miras kanununa göre tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi ne şekilde olacaktır;

Yeni Miras kanununa göre tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi ve tarım arazilerinin miras yoluyla intikal işlemleri miras bırakanın ölüm tarihine göre farklılık göstermektedir. Miras bırakan yani muris 15 Mayıs 2014 tarihinden önce ölmüşse mirasın paylaşımı eski mevzuata göre olmakta yani tarımsal araziler istenirse mirasçı sayısı kadar hisselere bölünmekte ve hisseli tapu çıkarılabilmekte, yada arazilerin satış işlemi yapılacaksa arazilerin büyüklüklerine bakılmadan hissedarlar birbirlerine yada bir başkasına satış yapabilmektedir.

Eğer Miras bırakan yani muris 15 Mayıs 2014 tarihinden sonra ölmüşse o zaman arazilerin satışı yada mirasçıların arazileri kendi aralarında paylaşmaları belli şartlara bağlıdır. Eğer mirasçılar mirasa konu arazileri satmak isterlerse ekonomik bütünlüğü olan arazilerin hepsini aynı anda satmalıdırlar. Elbirliği halinde mülkiyet olan parsellerde iştirakçiler hisselerini birbirlerine devredebilirler. Ancak parseldeki iştirakçiler hisselerini birbirlerine devrederken ekonomik bütünlüğü olan parsellerde bütün iştirakçiler farklı parsellerdeki hisselerini her parselde farklı bir hissedara devredemezler. Mirasçılar parselleri kendi aralarında paylaşmak isterler ise ekonomik bütünlüğü olmayan arazileri istedikleri gibi parsel parsel paylaşabilirler. Ancak ekonomik bütünlüğü olan arazilerin paylaşımında arazilerin bulunduğu ilçedeki yeter gelir arazi büyüklüğü baz alınarak ekonomik bütünlüğü olan arazilerin ya bir mirasçıya yada yeter gelir arazi büyüklüğünün katları olarak şekilde birden fazla mirasçıya devri yapılmalıdır.

Yeni Kanuna göre tarlamı hisselere nasıl bölerim ?

6537 sayılı kanun ile arazilerin hisselendirilmesi yani paylı mülkiyete dönüştürülmesi,2018 yılı itibariyle hisseli tarla tapu satışının nasıl yapılacağı belli şartlara bağlandı. Hisseli tarla ne demektir önce kısaca onu tanımlamak gerekir. Bir tarla üzerinde birden fazla şahsın maddî olarak bölünmeden belli paylara sahip olmasına hisselendirme denir. Yani hissedarlar tarlanın belli oranlarda sahibidirler ama zemin üzerinde nerenin onlara ait olduğu belli değildir. Yani beş hisseli bir tarlanın beş hissedarı o tarlanın her metrekaresine hisseleri oranında sahiptirler. Yeni kanuna göre yeter gelirli arazi varlığınızın üzerindeki arazileri hisselendirebileceksiniz. Hisselendirme neticesinde oluşan hisse miktarları tarla vasfındaki arazilerde 20.000 metrekarenin , dikili tarım arazilerinde 5.000 metrekarenin seralarda ise 3.000 metrekarenin altında olamayacak. Bu anlatılan

konuları tarlanızı nasıl ve hangi şartlarda hisselendirebileceğinizi, hisseli tarlanın hangi şartlarda nasıl satılacağını aşağıda ki programda rahatlıkla anlayabileceksiniz. (https://www.tarimziraat.com/yeni_kanun_tarla_satis/miras_tarla_nasil_paylasilir.php)

Yeni Kanuna göre tarlamı satabilir miyim ? 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile artık tarımsal vasıflı arazilerin satış, devir, hisselendirme ve ifraz gibi işlemleri belirli şartlara bağlandı. Bu yeni kanun ile tarım arazileri satışa esas olmak olmak üzere sulu araziler, kuru araziler, dikili araziler ve sera vasfında araziler olmak üzere 4 kategoride ele alınmaktadır.

Peki arazinin sulumu olduğuna nasıl karar verilecek. Sulu arazinin tespitinde çoğunlukla çiftçi kayıt sisteminde beyanlar esas alınmaktadır. Eğer satışa konu olan arazi çiftçi kayıt sistemine kayıtlı değil ise satışa onay verecek İl yada İlçe Müdürlüğünden bir teknik eleman götürerek yerinde tespit yaptırarak arazinin sulumu, kurumu, dikilimi yada seramı olduğunu tespit ettirebilirsiniz.

Peki tarımsal arazilerin satışında süreç nasıl işlemektedir. Tarımsal araziyi satmak isteyen şahıs ile alıcı Taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne başvururlar. Tapu Müdürlüğü bu arazinin satışının yapılıp yapılamayacağı konusunda İl yada İlçe Tarım Müdürlüğüne görüş sorar. İl yada İlçe Tarım Müdürlüğündeki bu işe bakan teknik eleman satışa konu olan arazinin önce sulumu, kurumu, dikili, seramı olduğuna bakar. Eğer arazi sulu yada kuru tarla vasfında arazi ise satışa konu arazinin büyüklüğüne ve sınırında satmak isteyen şahsın başka arazisi var mı ona bakar. Eğer satışa konu arazinin sınırında satacak şahsın başka arazisi yoksa ve satılacak arazi sulu yada kuru tarım arazisi ve 10.000 metrekareden küçükse satışına onay verir. Aynı şekilde 5.000 metrekareden küçük dikili tarım arazisi yada 1.000 metrekareden küçük sera ise yine satışına izin verir. Eğer satılacak arazi sulu yada kuru tarım arazisi ve 10.000 metrekareden büyükse yada 5.000 metrekareden büyük dikili tarım arazisi yada 1.000 metrekareden büyük sera ise bu araziler ekonomik bütünlük arz eden araziler olduğu için bunların bulunduğu ilçede satıcıya ait bu taşınmazları kuş uçuşu 10 km yakınlarında başka arazi var mı ona bakılır. Eğer başka ekonomik bütünlük arz eden arazileri yoksa satışa izin verilir. Satıcıya ait bu taşınmazların kuş uçuşu 10 km yakınlarında başka arazi var ise bu sefer yeter gelirliliğe bakılır. Eğer satışa esas arazi şahsın yeter gelirli arazi büyüklüğünün üzerinde ise satışa izin verilir.

Her türlü sorularınızı ve sorunlarınızı benim ile paylaşabilirsiniz.