SİTE SOL REKLAM ALANI
SİTE SAĞ REKLAM ALANI

ALİAĞA BELEDİYESİ ARALIK AYI MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclisi 5 Aralık Salı günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

04 Aralık 2017 17:42 aliaga 580
ALİAĞA BELEDİYESİ ARALIK AYI MECLİSİ TOPLANIYOR
Aliağa Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclisi 5 Aralık Salı günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek.
Aliağa Belediyesi meclis salonunda yapılacak toplantıda Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek oylamaya sunulacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirilecek Meclis Toplantısı'nın gündeminde 16 madde yer alıyor.
7 Kasım 2017 tarihli meclis tutanağının okunup oylanması ile başlayacak olan toplantının gündemi şu maddelerden oluşuyor
;BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER
:1- Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yazısı ile; Aliağa sınırlarında yapılan veya yapılması planlanan 1/1000 ölçekli imar planı/revizyon imar planı çalışmalarında, bölgenin enerji taleplerini karşılamak ve enerjinin verimli bir şekilde devamlılığını sağlamak amacıyla 100 m. Yarıçapında elektrik şebekesi için gerekli olan trafo yerlerinin 5.00 m.x 8.00 m. Ebatlarında özelleştirme modeline göre işletme hakkının şirketlerinde olduğu belirtilmekte olup, tesislerinin ve yerlerinin mülkiyetinin ve her türlü işlemlerinin kamu vasfıyla TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına olduğu dikkate alınarak tahsisinin sağlanması talebinin görüşülmesi.
2- İlçemiz 941 ada 1, 951 ada 1 ve 956 ada 1 numaralı parsellerin Aliağa Belediyesine ait uygun parseller ile takasının yapılması talebinin görüşülmesi.
3- İlçemiz Yalı Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ağaçlandırılacak alan olarak planlı olan 3520 ve 3521 numaralı Nilgün Güzelel'e ait parsellerin, aynı bölgeden emsal taşınmazlarla takasının yapılması talebinin görüşülmesi.
4- İlçemiz Yalı Mahallesinde bulunan 19 Mayıs Caddesine cepheli parsellerin zemin katlarının ticaret olarak yapılaşabilmesi için, 19 Mayıs Caddesinin yol boyu ticaret aksı olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
5- Orhan Kutumangil'in dilekçesine istinaden; Belediye sınırları içerisinde kalan 469 ada, 4 parselde bulunan arsanın daha önce çizilen ticari akslarda bulunmadığından zemin katında ticari yapılaşma yapılamadığı, arsanın bulunduğu konum itibari ile ticari yapılaşmaya uygun olmasından dolayı Belediye Meclisince tekrar değerlendirilerek ticari aksa alınması talebinin görüşülmesi.
6- Ege Gübre Sanayi A.Ş'nin dilekçesi ile talep edilen; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 05.06.2017 tarihinde onaylanan"Aliağa İlçesi, Kyme Bozhöyük 1. ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonunda planlanan Hayıtlı Deresi boyunca geçen akaryakıt boru hattının, 15 metrelik taşıt yoluna kadar olan kısmının kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin" onaylanması talebinin görüşülmesi.
7- Mülkiyeti Aliağa Belediyesi'ne ait olan Yukarışakran (Yenişakran Mahallesi) İnönü Caddesi, 10 ada, 1 parselde bulunan (Belediye Düğün Salonu Altı) 11 nolu işyerinin 3 yıllık kira sözleşmesinin süresi 31.10.2017 tarihinde sona erdiğinden, İzmir PTT Başmüdürlüğü'nün yazısı ile" Yöre halkına hizmetlerinin seri ve sağlıklı bir şekilde yerinde verilebilmesini teminen Yenişakran Şubesinin hizmet verdiği işyerini yeniden bedelsiz yada aynı şartlarda kendilerine kiralanması" talebine istinaden,Yenişakran Mahallesi, 3133 sok. No: 1/A adresinde bulunan işyerinin PTT Müdürlüğü'ne tahsis edilmesinin görüşülmesi.
8- İlçemiz Yeni Mahalle, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı alan üzerinde bulunan Remzi ÇAKIR'a ait mesken ve kullandığı alana karşılık Mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parselle takasının yapılması talebinin görüşülmesi
KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR
:1- İlçemiz Yenimahalle, 585 Sokak, No:6 adresinde bulunan 348 ada, 11 numaralı parselin zemin katının ticaret olarak yapılaşabilmesi için söz konusu parselin cephe aldığı 585 sokağın yol boyu ticaret aksı olarak belirlenmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
2- İlçemiz Yeldeğirmeni Mevkii, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yol, park alanı ve otopark alanı olarak planlı olan 4790 numaralı parseldeki Mümin Erol'a ait hissenin, Aliağa Belediyesi'ne ait aynı emsal taşınmazlarla takasının yapılması talebinin oybirliği ile uygun görülmediğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
3- İlçemiz Bozköy Mahallesi 1016 ve 1193 numaralı parsellerdeki Mehmet Aydın, Yaşar Aydın, Memnune Ata, Mukaddes Öğüt, Sevinç Şahin ve Havva Sayaner'e ait hisselerinin yol ve yeşil alanlarda kalan kısımlarına karşılık olmak üzere Mülkiyeti Aliağa Belediyesi'ne ait Çaltılıdere 525, 526 nolu parseller ile Samurlu 227 ada 2 nolu parselde bulunan Belediyemiz hissesinin Kıymet Takdir Komisyonunun tespit ettiği bedeller üzerinden kamulaştırma yolu ile trampa yapılarak takas edilmesinin oybirliği ile uygun görüldüğüne ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
4- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 05.1156 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu Doğrultusunda Hazırlanan " İzmir, Aliağa İlçesi mevcut Teiaş 380 Kv. Aliağa Işıklar Yenileme Enerji İletim Hattı ve Direk Yeri Düzenlemesinin İmar Planına Aktarılmasına Yönelik1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin "onaylanması talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
5- İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, 1012 ada, 2 numaralı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam, 3 kat konut alanı olarak planlı olan, 320,52 m2.'lik kısmı Hazineye ait 480,48 m2. yüzölçümlü taşınmazda işgalci durumunda bulunan ve Maliye Hazinesine ecrimisil ödediğini belirten Mehmet TUTUM'un söz konusu parselde bulunan Belediyemize ait 159,96 m2'lik hissemizi satın alma talebinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
6- İlçemiz Atatürk Mahallesinde mevcut ve tapunun 19K 4a pafta, 4963 parsel numarasında kayıtlı ve cami alanı olarak planlı arsaya yapılaşma şartlarına uygun olarak cami yapılması için parselin kamulaştırılması ve inşa edilmesine yönelik Belediye Başkanlığına 1.532.386,67 TL bedel borçlanma yetkisi verilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
7- Merhum Yüzbaşı Suat Avcı'nın Babası Muharrem Avcı'nın talebine istinaden; Merhum Yüzbaşı Suat Avcı'nın isminin İlçemizde yaşatılması amacıyla Atatürk Mahallesi, Ayhan Bayrak Sokak No:6 adresindeki parka verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Ad Belirleme Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
8- İlçemiz Bozköy Mahallesi 1016 ve 1193 numaralı parsellerdeki Saliha Metiner Vekili Behçet Metiner'e ait hisse lere karşı, Mülkiyeti Belediyemize ait Samurlu 1030, Bozköy 494, Şehitkemal 554 ve 556 nolu parsellerin Kıymet Takdir Komisyonunun tespit ettiği bedeller üzerinden kamulaştırmayolu ile trampa yapılarak takas edilmesinin oybirliği ile uygun görüldüğüne ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Poyraz Gazetesi’ne aittir. Poyraz Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.
DİĞER HABERLER