SİTE SOL REKLAM ALANI
SİTE SAĞ REKLAM ALANI

ALİAĞA BELEDİYESİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANDI

ALİAĞA BELEDİYESİ YILIN İLK OTURUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

03 Ocak 2018 22:05 aliaga 475
ALİAĞA BELEDİYESİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANDI
Aliağa Belediyesi Ocak ayı olağan meclisi ilk oturumu Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Belediye meclis salonunda yapılan oturumun gündeminde başkanlıktan gelen önergeler, komisyondan gelen raporlar ve gündem dışı önergeler yer aldı. Meclis üyelerinin görüşüne sunulan 32 madde tek tek oylandı.

5 Aralık 2017 ve 8 Aralık 2017 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayan yılın ilk meclisi başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesiyle devam etti. Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında; 1-8-9-10-11-14-15-16-17 ve 18.maddeler oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
DENETİM KOMİSYONU BELİRLENDİ
2018 yılının ilk meclis toplantısında denetim komisyonunda görev yapacak olan meclis üyeleri de gizli oylama yöntemi ile belirlendi. Buna göre 5 kişiden oluşan Denetim Komisyonuna; Rahmi Keskinoğlu, Hilkat Çelik, Kazım Ulaş, Erdal Önal ve Ulviye Öztürk seçildi.
2018 yılında Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerine oturum başına ödenecek olan huzur hakkı ücretinin belirlenmesi ve yıl içinde olabilecek artışların yansıtılması hususlarının görüşüldüğü 2.madde meclis üyelerine oturum başına belediye başkan maaşının günlük brüt tutarının 1/3 oranında ücret ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.
Belediye Meclisinin 2018 yılında her ayın ilk haftasında yapılacak olan toplantı günü ve saati ile mutat toplantı yeri ve bir aylık tatil ayının belirlenmesi hususlarının görüşüldüğü 3.madde; meclis toplantılarının her ayın ilk haftası Salı günü saat 18.30'de meclis salonunda yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.
2018 yılında Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi ve belediye internet sitesi üzerinden canlı yayınlanması hususlarının görüşüldüğü 5.madde oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkan Yardımcısına 2018 yılı için ödenecek aylık ücretin belirlenmesi ve yıl içinde gelebilecek artışların aynen yansıtılması hususunun görüşüldüğü 6.madde, belediye başkanı aylık bürüt ödeneğinin 2/3 oranında ve yıl içindeki artışların aynen yansıtılması oybirliği ile kabul edildi.
5620 Sayılı Kanun gereği; Sözleşmeli Personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen Çevre Teknikeri Murat Gel'in 2018 yılı için (01.01.2018-31.12.2018) geçici iş pozisyonunda çalıştırılması ve vize cetvelinin onaylanması hususu oy birliği ile kabul edildi.
Belediye memurlarından; Mimar Betin Gönenç, Mimar Hale İplikçi Çeviral, Teknisyen Erol Uzunoğlu, Mimar Ferhat Avcıoğlu, Şehir Plancısı Melis Topuz, Veteriner Rıfat Altınel, Mühendis Ozan Turan ve Zabıta Memuru Hüseyin Binici'ye ait kadroların derecelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak hazırlanan 3 sayılı dolu kadro değişikliği cetvelinin onaylanmasının görüşüldüğü 12.madde oy birliği ile kabul edildi.
Zabıta Memurlarına 2018 yılında ödenecek olan aylık maktu mesai ücretinin brüt 648 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe istinaden Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü'nce duyulan ihtiyaçtan dolayı 1 sayılı kadro ihdas cetvelinde belirtilen 5. dereceli 3 adet Zabıta memuru ile 6.dereceli 3 adet Zabıta Memuru kadrolarının ihdas edilmesinin görüşüldüğü 20.madde oy çokluğu ile kabul edildi.
KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR
;Komisyondan gelen raporlar kapsamında oylamaya sunulan; 1-2-3-4-6-7-8-9 ve 10.maddeler komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verilirken 5.madde oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM DIŞI ÖNERGE İKİNCİ OTURUMDA OYLANACAK
24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 639 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 126.maddesi ile 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 20. Maddenin birinci fıkrasında “İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.maddesindeki limit ve şartlar ile 62.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte her hangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir” hükmü yer almaktadır.
Bu nedenle münhasıran hizmet alımı amacıyla sermayesinin tamamı Aliağa Belediyesi'ne ait, 10 bin TL sermayeli ve genel hizmetler konusunda eleman temin etmek, temizlik ve bakım hizmeti vermek, her türlü mühendislik personeli hizmeti, park, bahçe, rekreasyon alanlarının düzenlenmesi, ışıklandırılması, bakım, onarım, tadilat yapılması, projelendirilmesi hizmetleri vermek faaliyet konulu limited şirket kurulması hususundaki gündem dışı önerge ikinci oturumda görüşülmek üzere oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Ocak ayı meclisi ikinci oturumu, ikinci oturumun 4 Ocak Perşembe günü yapılmasına oy birliği ile karar verilmesi ile son buldu.
Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Poyraz Gazetesi’ne aittir. Poyraz Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.
DİĞER HABERLER