SİTE SOL REKLAM ALANI
SİTE SAĞ REKLAM ALANI

ZEYTİN AĞACININ KORUNMASI SİYASET ÜSTÜ KONUDUR

ZEYTİNLİKLERİN KORUMA KALKANI OLAN 20. MADDE DEĞİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

02 Haziran 2017 13:20 yerel 821
ZEYTİN AĞACININ KORUNMASI SİYASET ÜSTÜ KONUDUR
Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çetin, Zeytincilik Ka-nunu'nda yapılmak istenen değişiklikleri içeren tasarının komisyondan geçen son haline ilişkin oluşan bilgi kirliliğini gidermeye yönelik açıklamalarda bulundu.

                                          ZEYTİN AĞACININ KORUNMASI SİYASET ÜSTÜ KONUDUR

                        ZEYTİNLİKLERİN KORUMA KALKANI OLAN 20. MADDE DEĞİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Zeytindostu Derneği, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun'da yapılması istenen değişiklilerin siyaset üstü bir anlayışla değerlendi-rilip rafa kaldırılmasını istiyor. Tasarının son haline göre yasanın 20. Maddesi değiştiri-lerek zeytinlik alanlarda ‘Kamu yararı' gerekçesi ile madencilik faaliyetleri ile sa-nayileşmenin önü açılıyor.
Sözkonusu tasarıda imzası bulunan Sanayi Komisyonu üyeleriyle 30-31 Mayıs tarihlerin-de görüştüklerini anlatan Zeytindostu Derneği Başkanı Murat Çetin, sektör olarak tale-plerinden bazılarının dikkate alındığını ve tasarıdan çıkarıldığını kaydetti. Çetin buna rağmen tasarının son halinin zeytincileri ve kamuoyunu memnun etmekten uzak ol-duğunun altını çizdi
.Zeytinliklerin koruma kalkanı olarak kabul edilen 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanileri-nin Aşılattırılması Hakkında Kanun'un 20. Maddesinde, “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sa-halara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve gene-ratif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Zeytinlik sahaları daraltılamaz” deniyor.Sanayi Komisyonu'nun son şeklini verdiği tasarıda ise bu madde esnetilerek zeytinlik alanlarda ‘Kamu yararı' aranarak madencilik işletmeleri ve ocakları, sanayi tesisleri kurmaya imkan tanına-cak, zeytin ağacı kesilebilinecek. Kesilen ağaç başına ise 4 bin lira ceza ödenecek. .Bu izni verme yetkisi Valilerin başkanlığındaki koruma kurulunda olacak..
KAMUOYU YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİ
Ankara'da, Zeytindostu Derneği ve sektör temsilcileri olarak sektörün taleplerini komisyon üyesi milletvekillerine aktardıklarını söyleyen Zeytindostu Derneği Başkanı Murat Çetin, yapılan gö-rüşmelerin ardından kamuoyunda uzlaşma sağlandığı yönünde yanlış bir algının oluştuğuna dikkat çekti. Zeytinciler olarak arzu etmedikleri bir durumla karşı karşıya olduklarını dile getiren Çetin, zeytinliklerin yasa ile korunmaya devam etmesi konusunu, politika malzemesi olarak görmedikleri-ni ve siyaset üstü bir yaklaşımla taleplerini yüksek sesle dile getirmeyi sürdüreceklerini belirtti.
Zeytindostu Derneği Başkanı Çetin şunları söyledi;“
Mecliste milletvekilleriyle görüşmelerimizi yaptık. Zeytindostu Derneği olarak, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ve Tariş temsilcileri ile birlikte diğer milletvekillerini ziyaret ettik. Komisyon milletvekilleri bilinçli bir şekilde değinilmesi gereken tüm konulara tek tek değindiler. Hazır-ladığımız basın bildirisini tüm komisyon üyelerine dağıttık. Çabamız bu değişikliğin torba yasa-dan tamamen çıkarılıp Tarım Komisyonu'na gönderilmesini sağlamaktı. Bu gerçekleşmedi.Biz konuya siyaset üstü bir anlayışla yaklaşıyoruz. Bu mantıkla hareket ediyoruz, sektörümüz adına çalışmalarımızı yürütüyoruz.Üzerinde en çok tartışılan 20. Madde komisyondan geçmiş durumda... Bu madde hem valilik bünyesinde kurul oluşturarak, bu kurullara zeytinlik sahalarını bu vasfından çıkarma yetkisi vermektedir. Hem de ‘kamu yararı' diyerek sanayi ve maden alanları yapılabilmesinin önünü açabilmektedir. Bu sonuç bizim istediğimiz bir sonuç değildir. Tasarının bir hafta içerisinde ge-nel kurula getirileceği yönünde bilgiler vardır. Kamuoyu yanlış bilgilendirilmiş, “son dakika” haberleriyle tasarı sanki uzlaşı ile komisyondan geçirilmiş, ortak mutabakat sağlanmış havası estirilmiştir.”Öte yandan zeytinliklerde imar planı değişikliklerine imkan tanınması yoluyla bu sahalara konut, turistik tesis yapılmasına izin veren düzenleme ise yapılan görüşmelerin ardından tasarıdan çıkarıldı.
Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Poyraz Gazetesi’ne aittir. Poyraz Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.
DİĞER HABERLER