ŞUBAT AYININ KİTABI: TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA GÜZELHİSAR

Aliağa Belediyesi'nin "Oku, Okut” projesi kapsamında sürdürdüğü her ay bir kitap kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında Aliağa Kent Kitaplığı'nın 7'nci yayını ‘Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar' şubat ayının kitabı olarak okuyucu ile yeniden buluşuyor

05 Şubat 2020 21:55 kultur-sanat 11986
ŞUBAT AYININ KİTABI: TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA GÜZELHİSAR
 Aliağa Belediyesi'nin "Oku, Okut” projesi kapsamında sürdürdüğü her ay bir kitap kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında Aliağa Kent Kitaplığı'nın 7'nci yayını 'Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar' şubat ayının kitabı olarak okuyucu ile yeniden buluşuyor.

Tarih severlerin başucu, akademi dünyasının ise kaynak kitabı olan 215 sayfalık dev eser Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hilal Ortaç tarafından kaleme alındı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan kitapta Güzelhisar'ın, dolayısıyla da Aliağa'nın, 16.yüzyıldaki ekonomik ve sosyal yaşamı tapu tahrir defterleri ile ortaya konuldu.

KİTABI HİLAL MASA'DAN ÜCRETSİZ EDİNİN

Tarih severler, şubat ayı sonuna kadar dağıtımı gerçekleştirilecek olan kitabı Aliağa Belediyesi merkez hizmet binasında faaliyet gösteren Hilal Masa'dan ücretsiz olarak talep edebilecek.

İÇİNDEKİLER "TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE 16. YÜZYILDA GÜZELHİSAR” adlı eserin içeri şu bölümlerden oluşuyor;

1. Saruhan Sancağı Güzelhisar-ı Menemen Kazası 2. Güzelhisar-ı Menemen Kazası'na ilişkin defterler BOA, TT 165 BOA, TT 398 TKGMA, TK 115 BOA, MAD.d 152 BOA, TT 102 TKGMA. 125

I. Bölüm 1. XVI. Yüzyılda Güzelhisar-ı Menemen Kazası Güzelhisar Nahiyesi Köyleri Kestel Nahiyesi Köyleri

2. Güzelhisar-ı Menemen Kazası 16. Yüzyıl Sosyal ve Ekonomik Durum Cami Mahallesi Bölicek Mahallesi Hisarlık Mahallesi Cemaat-ı Rumiyan Kırsal Kesim Tarımsal Üretim Tahıl ve Bakliyat Üretimi Pamuk Pirinç Susam Zeytin Vergiler Vakıflar

3. Sonuç II. Bölüm - Defter Metinleri 1. Tapu Tahrir Defteri 165 (TT 165) (1530-31) Osmanlıca Orijinal Sayfalar ile Nahiye-i Güzelhisar der Liva-i Saruhan Nefs-i Güzelhisar Mahalle-i Cami Mahalle-i Bölicek Cemaat-ı Zimmiyan-ı Nefs-i Güzelhisar Karye-i Çıtak deresi tâbi-i m Karye-i Ahmed Dede nam-ı diğer Pabuçcular tâbi-i m Cemaat-ı Yörükan-ı Güzelhisar Karye-i Piyadeler tâbi-i m Karye-i Kızıl Kilise nam-ı diğer Davud Dede tâbi-i m Cemaat-i Zaviyadaran-ı Davud Dede An evlad-ı 0 Cemaat-ı Aydoğdular An Yörükan-ı Zaim-i Kestel Karye-i Samrı tabi-i Güzelhisar Cemaat-ı Urban-ı Baraklu tabi-i Güzelhisar Karye-i Eğriler nam-ı diğer Eşekkıran Karye-i Eğri Gölcük tabi-i Güzelhisar Karye-i Kadı nam-ı diğer Şuayib tabi-i Kestel Karye-i Boz tabi-i Güzelhisar Karye-i Yurd Beyi nam-ı diğer Helvacı Karye-i Harbende tabi-i Güzelhisar Karye-i Kazlık tabi-i Güzelhisar Karye-i Gökçe tabi-i Güzelhisar Karye-i Pazarlı tabi-i Güzelhisar Karye-i Çomaklu tabi-i Kestel Karye-i Öküz Uğrusu tabi-i Kestel Karye-i Kabaağaç tabi-i Kestel Karye-i Doğanoğlu tabi-i Kestel nam-ı diğer Kilise Karye-i Yundalanı tabi-i Kestel Karye-i Girenüz tabi-i Kestel Karye-i Nıfs-ı Sataşar nam-ı diğer Kızılçam Karye-i Derziler tabi-i m Karye-i Ömerler, tabi-i m Karye-i Kuruca Kestel Karye-i Sofu Deresi Karye-i Çıtaklı Karye-i Ilıca maa mezra-i Kayrucak tabi-i Güzelhisar Karye-i Demirci, tabi-i Güzelhisar Karye-i İne (Eyne) Gazi ve İncirbükü ve Mezra-i Danişmendli tabi-i mezbur Karye-i Oruçgazi tabi-i Güzelhisar Karye-i Akbaş tabi-i Güzelhisar Karye-i Güneri tabi-i Güzelhisar Karye-i Karaca Avunduk maa Kartalhacı tabi-i Güzelhisar Karye-i Orayda, tabi-i m Karye-i Kaya alanı, tabi-i m Karye-i Frenk nam-ı diğer Kalabak, tabi-i m Karye-i Devlid Karye-i Habiblü Karye-i Belek Karye-i Hızırlı Karye-i İğdecik tabi-i Güzelhisar Karye-i Yayağaç Karye-i Altan nam-ı diğer Kavak tabi-i Kestel

Karye-i Örlemiş Karye-i İnkayacık Karye-i Elifpınarı Karye-i Kulfallu Karye-i Donuzdeğirmeni tabi-i Güzelhisar Karye-i Nısf-ı Sataşar Koru-yı Temaşalık tabi-i Güzelhisar

2. Tapu Kayıt Defteri 115 (TK 115) (1575) Osmanlıca Orijinal Sayfalar ile Fihrist-i Kaza-ı Güzelhisar Kaza-ı Güzelhisar der Liva-ı Saruhan Nefs-i Güzelhisar Mahalle-i Cami Mahalle-i Bölücek Mahalle-i Hisarlık Karye-i Çıtak Deresi tabi-i Güzelhisar Karye-i Ahmed Dede nam-ı diğer Pabuçcular tabi-i m Cemaat-ı Yörükan-ı Güzelhisar Karye-i Bayad (eler), tabi-i Güzelhisar Karye-i Kadı nam-ı diğer Şuayib tabi-i Güzelhisar Karye-i Doğanoğlu nam-ı diğer Kilise tabi-i Güzelhisar Karye-i Elif Pınarı tabi-i Güzelhisar Karye-i Kuruca Kestel tabi-i Güzelhisar Karye-i Oruçgazi tabi-i Güzelhisar Karye-i Akbaş tabi-i Güzelhisar Karye-i Karlık tabi-i Güzelhisar Karye-i Habibli nam-ı diğer Şehabeddin tabi-i Güzelhisar Karye-i İnegazi ve İncirbükü mezraa-ı Danişmendlü tabi-i Güzelhisar Karye-i Gireniz tabi-i Güzelhisar Karye-i Sofu Depesi tabi-i mezkur Karye-i Yundalanı tabi-i Güzelhisar Karye-i Kızıl Kilise nam-ı diğer Subaşı ve Karye-i Davud Dede tabi-i m Cemaat-ı zaviyedaran-ı Davud Dede an evladeş Karye-i Güneri tabi-i Güzelhisar Karye-i Karaca Avunduk nam-ı diğer Taşlı Burun maa Kartal tabi-i Güzelhisar Karye-i Derzilü tabi-i Güzelhisar Karye-i Nısf-ı Sataşar nam-ı diğer Çam tabi-i Güzelhisar Karye-i Pazarlu tabi-i Güzelhisar Karye-i Örlemiş tabi-i m Karye-i Kulfallu tabi-i Güzelhisar Karye-i Eğrigöl tabi-i m Karye-i Deniz Değirmeni tabi-i Güzelhisar Karye-i Bozköy tabi-i Güzelhisar Karye-i Demirci Kavağı tabi-i Güzelhisar Karye-i Nısf-ı Sataşar tabi-i Güzelhisar Karye-i İnkayacık tabi-i Güzelhisar Karye-i Kabaağaç tabi-i Güzelhisar Karye-i Yayağaç tabi-i Güzelhisar Karye-i Eğriler nam-ı diğer Eşekkıran tabi-i Güzelhisar Karye-i Gökçe tabi-i Güzelhisar Karye-i Çomaklu tabi-i Güzelhisar Karye-i Frenk nam-ı diğer Kalabak tabi-i Güzelhisar Karye-i Hızırlu tabi-i Güzelhisar Karye-i İltan nam-ı diğer Kavak tabi-i Güzelhisar Karye-i Kayaalanı tabi-i Güzelhisar

Karye-i Melik tabi-i Güzelhisar Karye-i Orayda tabi-i Güzelhisar Karye-i Öküz Uğrusu tabi-i Güzelhisar Karye-i Harbende tabi-i Güzelhisar Karye-i Yurdbeği nam-ı diğer Helvacı tabi-i Güzelhisar Karye-i Çıtaklı tabi-i Güzelhisar Karye-i Ilıca maa mezraa Kayrucak tabi-i Güzelhisar Koru-yı Temaşalık tabi-i Güzelhisar An Koru-yı Gökçe An Koru-yı Kafir Kışlası ve Tütenlü An Koru-yı Kara Bergos ve Karakaya An Koru-yı Pir Ağıl An Koru-yı Akça Ağıl ve Mürted Yatağı An Koru-yı Erkaç An Koru-yı Buzağılık An Koru-yı Nohud Havlısı Karye-i İğdecik nam-ı diğer Gökdepe tabi-i Güzelhisar Karye-i Devlid tabi-i Güzelhisar Karye-i Samrı tabi-i Güzelhisar
Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Poyraz Gazetesi’ne aittir. Poyraz Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.
DİĞER HABERLER