SİTE SAĞ REKLAM ALANI

ALİAĞA BELEDİYESİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi, nisan ayı olağan meclisi 3 Nisan Salı günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

02 Nisan 2018 20:49 aliaga 2164
ALİAĞA BELEDİYESİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR
Aliağa Belediyesi meclis salonunda yapılacak toplantıda
Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek
oylamaya sunulacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak
meclis toplantısının gündeminde 14 madde yer alıyor.

 

Nisan ayı olağan meclisinde encümen üye seçimleri
yapılacak ve en çok bir yıl boyunca görev yapacak olan komisyonlar belirlenecek.
Ayrıca 2017 yılı faaliyet raporu görüşülerek Denetim Komisyonu Raporu meclisin
bilgisine sunulacak.

 

Gündem maddelerinin oylanmasının ardından dilek ve temenniler
bölümüne geçilecek. Nisan ayı meclisi bir sonraki meclis toplantı gününün
belirlenmesi ile son bulacak.

 

6 Mart 2018 tarihli meclis tutanağının okunup oylanması
ile başlayacak olan toplantının gündemi şu maddelerden oluşuyor;

 


BAŞKANLIKTAN GELEN
ÖNERGELER;


1- Komisyonların Oluşturulması.( Plan-Bütçe, İmar
Komisyonu Zorunlu), Komisyonların Kaç Kişiden Oluşturulacağı (En Az 3 kişi, En
Çok 5 kişi), Komisyonların Görev Süresinin Belirlenmesi (En çok 1 Yıl), Üye
Seçimlerinin Yapılması (İşaretle Oylama) hususlarının görüşülmesi.

2-Belediyemiz Encümen Üyeleri Seçiminin Yapılması. (Gizli
Oy 2 Kişi)

3- 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden görülen
lüzum üzerine; 09.03.2007 tarih ve 4/12 sayılı meclis kararıyla tahsis edilen
7.Derece Şef kadrosunda görev yapan Ahucan Peker'in kadrosunun 3.Derece Şef
kadrosu ile 03.01.2012 tarih ve 9 sayılı meclis kararıyla tahsis edilen
4.Derece Şef kadrosunda görev yapan Erdem Kavak'ın kadrosunun 3.Derece Şef
kadrosu ile 01.10.2013 tarih ve 163 sayılı meclis kararıyla tahsis edilen
5.Derece Mimar kadrosunda görev yapan Burcu Gültay Serezli'nin kadrosunun
3.Derece Mimar kadrosu ile değiştirilmesi yönünde hazırlanan 3 Sayılı Dolu
Kadro Değişikliği Cetvelinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesi
uyarınca onaylanması hususunun görüşülmesi.

4- 2017 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

5- İlçemiz Merkezine 2005 yılında verilmeye başlanan ve
halen 18.509 ailenin faydalandığı doğalgaz kullanımına ilişkin 6360 Sayılı
Kanun gereği; Gaz verilecek alanın tüm Aliağa İlçe Sınırlarını kapsayacak
(Helvacı ve Yenişakran Mahalleleri) şekilde kapsamının genişletilmesi hususunun
görüşülmesi.

 


KOMİSYONDAN GELEN
RAPORLAR;


1- İlçemiz Yüksekköy Mevkii, 126 ada, 80 numaralı
parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş
Enerjisi Santral Alanı) olarak planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama
imar planının onaylanması hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar
Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

2- İlçemiz Helvacı Yerleşimi, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar
Planı Revizyonu ve Değişikliğinde Belediye hizmet alanı, yol ve park alanı
olarak planlı alanda kalan 4065 numaralı parselin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
tahsis edilmesi hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu
Raporunun görüşülmesi.

3- İlçemiz Aşağı Şakran Mahallesinde Mülkiyeti
Belediyemize ait 1305 numaralı parsel üzerinde bulunan yapının Aşağı Şakran
Mahalle Muhtarlığı olarak kullanılmak üzere tahsisinin oyçokluğu ile
reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4- 2018 Mali Yılı Bütçesinde Temizlik İşleri
Müdürlüğü'nce yatırım planına alınan ancak kullanılmayacak olan "Hareketli
İş Makineleri" ile ilgili ödenek tertibinden 2.750.000,00 TL ödeneğin, Fen
İşleri Müdürlüğü'nün ödeneği yetmeyeceği anlaşılan "Yol Bakım Ve Onarım Giderleri"
ile "Diğer Hizmet Alımları" ödenek tertiplerine aktarma yapılması
hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporunun görüşülmesi.

5- Belediyemizce Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına
üye olunması, yıllık üyelik aidatlarının Sendikaya ödenmesi veya aidat
ödemeleriyle ilgili İller Bankasına yetki verilmesi ve Belediyemizde çalışan
işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu İş Sözleşmesi
görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesi hususlarının oyçokluğu
ile reddedildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6- İlçemiz Bozköy Mahallesi, 1016 ve 1193 numaralı
parsellerdeki Mustafa Şahin, Naci Şahin, Osman Şahin ve Reşide Özsoy
hisselerinin Mülkiyeti Belediyemize ait uygun olan parsellerle takasının
yapılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu
Raporunun görüşülmesi.

7- 1/100 000 Ölçekli İzmir Manisa Planlama Bölgesi Çevre
Düzeni Planında, 1/25 000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni planında
ve 18.09.1985 tarihinde mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü'nce onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında sanayi alanı olarak
planlı olan mevcut Viking Kağıt Fabrikasının doğusunda kalan bölgede 1/5000
ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
revizyonu çalışmaları yapılacağından, planlama alanı içerisinde kalan sulama
alanlarının sulama alanından çıkarılması sonucunda atıl hale gelecek olan
mevcut tesis yatırım maliyetinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2.Bölge
Müdürlüğü'ne ödenmesi ile ilgili taahhüt verilmesi hususunun oyçokluğu ile
uygun görülmediğine ilişkin İmar Komisyonu ve Plan-Bütçe Komisyonu Raporlarının
görüşülmesi.

8- İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nce İlçemiz Samurlu
Mahallesinde yapılacak olan 2/b kullanım kadastrosu çalışmaları için 3402
Sayılı Kadastro Kanunu'nun 3.maddesi gereğince 6 adet bilirkişi seçilmesi
hususunun oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar
Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9- Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin Bilgisine
sunulması.

 
Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile bu içeriklerin görsel ve sistematik tasarım hakları aksi belirtilmediği sürece Poyraz Gazetesi’ne aittir. Poyraz Gazetesi’nin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz veya satılamaz. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur. Sitedeki tüm içeriklerin telif hakları korunmaktadır.
DİĞER HABERLER